Richard Mortimore
Giám Đốc Thương Mại Tập Đoàn
Richard Mortimore

Tập Đoàn của Reed Exhibitions. Ông gia nhập Reed Exhibitions UK với tư cách Giám Đốc Thừa Hành của phân ban Travel vào tháng 5, 2006 và phụ trách hoạt động phát triển toàn cầu về danh mục triển lãm lữ hành và hội nghị cũng như điều hành các hoạt động hàng ngày của tập đoàn. Vào năm 2013 ông trở thành Giám Đốc Điều Hành của doanh nghiệp ở Vương Quốc Anh và đảm nhận thêm trách nhiệm đối với khu vực Châu Phi Cận Sahara trong năm sau đó. Trong vai trò hiện tại, ông chịu trách nhiệm phát triển và triển khai chiến lược thương mại toàn cầu của RX, điều chỉnh theo các mục tiêu của công ty, nâng cao doanh thu và cuối cùng cải thiện sự tăng trưởng kinh doanh.

Với nền tảng quản lý kinh doanh và kế toán, Richard trước đây nắm giữ các vai trò quản lý cấp cao như Giám Đốc Kinh Doanh Quốc Tế, Dịch Vụ và Tiếp Thị EMEA cho US Airways cũng như các vai trò khác nhau cho United Airlines và Virgin Atlantic