Dữ Liệu & Báo Cáo
Dữ Liệu & Báo Cáo
Reed Exhibitions là một phần của RELX, một nhà cung cấp hàng đầu thế giới về thông tin và dữ liệu phân tích dành cho các khách hàng chuyên nghiệp và doanh nghiệp trong khắp các ngành
Annual Reports
Báo Cáo Thường Niên

Reed Exhibitions và RELX lập các báo cáo thường niên mô tả chi tiết hiệu quả hoạt động và kết quả tài chính của công ty.

blog
Industry Insights

COVID-19 and How it's Changing the Event Industry - a newly published insights from Reed Exhibitions’ COVID-19 Customer Needs and Mindset Barometer reveals how the pandemic is changing customer attitudes to physical and digital events