Partners
Đối Tác Của Chúng Tôi
Việc tổ chức các sự kiện lớn trên toàn thế giới đòi hỏi phải có những mối quan hệ hợp tác vững chắc để bổ sung cho đội ngũ chuyên gia và tài nguyên nội bộ của chúng tôi
MCM Comic Con panel
Đơn Vị Tổ Chức & Xuất Bản

Chúng tôi tự hào về các mối quan hệ hợp tác toàn cầu của mình với các đơn vị tổ chức triển lãm và nhà xuất bản ở cả các thị trường lâu đời lẫn các thị trường mới nổi.

Những sự liên minh đó mang lại cơ hội đáng kể để tái tạo các thương hiệu triển lãm thành công ở các thị trường toàn cầu mới, cũng như cung cấp nội dung giá trị gia tăng nhằm cải thiện và phát triển các sự kiện hiện hữu để đưa chúng lên tầm thành công cao hơn

Opening ceremony
Hợp Tác với Chính Phủ

Chúng tôi có vị thế có một không hai để hỗ trợ và tư vấn cho chính phủ địa phương và quốc gia về các cơ hội triển lãm. 

Các sự kiện của chúng tôi là một yếu tố đóng góp lớn cho nền kinh tế địa phương và quốc gia và đóng vai trò then chốt trong việc phát triển công nghiệp và thương mại, nhất là ở các thị trường mới nổi. Chúng cung cấp địa điểm tham quan cho ngành công nghiệp trong khu vực và quốc gia, kích thích đầu tư nước ngoài vào cơ sở hạ tầng và tạo điều kiện chuyển giao thương mại. 

ppppp
Hiệp Hội Thương Mại

Chúng tôi đã thành lập các mối quan hệ hợp tác với các hiệp hội thương mại toàn cầu, họ thường xuyên sử dụng các sự kiện của chúng tôi để tiếp cận các thị trường trong nước và xuất khẩu.

Các hình thức quan hệ mà chúng tôi ký kết với các hiệp hội gồm có liên doanh, tài trợ sự kiện và hợp đồng quản lý dài hạn. Chúng tôi tự hào với việc áp dụng một phương pháp linh hoạt về quan hệ hợp tác với các hiệp hội thương mại, điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi theo các nhu cầu cụ thể. 

Top down view of large building
Địa điểm

Chúng tôi cung cấp địa điểm và các thành phố: sự kiện hàng đầu về thương hiệu, cơ hội ra mắt mới, đơn vị triển lãm và khách tham quan quốc tế, tác động kinh tế địa phương đáng kể, thỏa thuận thuê dài hạn và dịch vụ quản lý sự kiện chuyên nghiệp. 

Chúng tôi cam kết hỗ trợ các địa điểm triển lãm trên toàn thế giới nơi nó phục vụ lợi ích của khách hàng và các sự kiện một cách hiệu quả nhất.