Michèle Tiley-Hill
Giám Đốc Tài Chính
Michèle Tiley-Hill

Michèle gia nhập Reed Exhibitions vào tháng 9, 2017. Trước khi gia nhập, Michèle là CFO Toàn Cầu của MEC (một thành viên liên danh sáng lập của GroupM, tập đoàn đầu tư truyền thông của WPP). Trong 11 năm bà làm việc tại MEC, Michèle cũng nắm giữ các vai trò lãnh đạo tài chính và thương mại trong khu vực EMEA.

Trước khi gia nhập MEC, Michèle làm việc tại Clear Channel Entertainment ở các vai trò quản lý chung, tài chính và công ty khác nhau ở các mảng âm nhạc, sân khấu, thể thao và giải trí. Michèle là Kế Toán Viên Có Chứng Nhận của Vương Quốc Anh và bắt đầu sự nghiệp tại KPMG.