Hervé Sedky
Chủ Tịch Khu Vực Châu Mỹ
Hervé Sedky

Hervé Sedky giám sát một doanh nghiệp tuyển chọn trên 100 triển lãm và sự kiện hàng đầu trong ngành ở Bắc và Nam Mỹ mỗi năm (Hoa Kỳ, Mexico và Brazil), từ triển lãm xe hơi ở São Paolo đến triển lãm trang sức ở Las Vegas và loại sự kiện văn hóa hàng đầu từ tập đoàn ReedPOP. Ông làm thành viên của Hội Đồng Quản Trị Toàn Cầu của công ty.

Hervé là một nhà lãnh đạo hướng đến kết quả, ông phát triển, tăng trưởng và cải cách các hoạt động kinh doanh toàn cầu đồng thời nâng cao lợi nhuận. Sự nghiệp điều hành 20 năm nổi bật của ông tại American Express Company dẫn đến vai trò Phó Chủ Tịch Cấp Cao và Tổng Giám Đốc Điều Hành của American Express Business Travel, trong đó ông định hướng phát triển một doanh nghiệp đạt doanh thu 1 tỉ dollar và phục vụ trong đội ngũ quản lý cấp cao của American Express. Là một doanh nhân đơn độc được hậu thuẫn bằng vốn tư nhân, ông đảm nhận một vai trò tích cực trong việc đầu tư và tư vấn cho các công ty liên quan đến lữ hành và các khách sạn trên toàn thế giới.

Hồ sơ hoạt động kinh doanh của ông được bổ sung bằng một cam kết sâu sắc đối với hoạt động phát triển cộng đồng và khối phi lợi nhuận. Hervé làm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của quỹ Children's Health Fund, phục vụ hội đồng quản trị của WinIt, một tổ chức thành viên của CGI, và là thành viên hội đồng quản trị của Trung Tâm Văn Hóa Pháp/Alliance Française.

Hervé có bằng B.S. Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế của trường Northeastern University và tốt nghiệp Chương Trình Quản Lý Điều Hành (PMD) tại trường Harvard Business School.