Dan Londero
Chủ Tịch Kinh Doanh Quốc Tế
Dan Londero

Dan gia nhập Reed Exhibitions Australia vào năm 1998. Trước đó ông làm việc cho Akzo Nobel với tư cách Giám Đốc Thương Mại và trước đó làm việc với ICI Explosives. Dan gia nhập Reed Exhibitions với tư cách Giám Đốc Tập Đoàn, giám sát cả các sự kiện B2B và B2C trước khi được bổ nhiệm làm Giám Đốc Thừa Hành của Reed Exhibitions Australia.

Ông đã trải qua 3 năm ở Bắc Kinh với tư cách Chủ Tịch Reed Exhibitions Greater China ở đó ông giám sát hoạt động hợp nhất và thành lập các công ty hợp danh Reed Sinopharm và Reed Huabo ngoài các dự án khác.

Sau đó ông được bổ nhiệm vào Hội Đồng Quản Trị Toàn Cầu của Reed Exhibitions đảm nhận vai trò Giám Đốc Thừa Hành của International Sales Group làm việc từ Luân Đôn. Gần đây nhất, ông tái thành lập Reed Exhibitions ở Ấn Độ và thành lập công ty hợp danh Reed Tuyap ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay ông lãnh đạo mảng Kinh Doanh Quốc Tế toàn cầu và giám sát việc thành lập các cơ sở kinh doanh mới toàn cầu. Dan tốt nghiệp cả trường University of Queensland và trường University of Sydney.