Brian Brittain
Giám Đốc Công Nghệ
Brian Brittain

Brian gia nhập Reed Exhibitions vào tháng 1, 2017 với tư cách Giám Đốc Công Nghệ, phụ trách sự cải cách kỹ thuật số, dữ liệu, và công nghệ. Trước khi gia nhập Reed Exhibitions, Brian làm việc tại FedEx nơi ông chịu trách nhiệm về các giải pháp tiếp xúc trực tuyến với khách hàng bao gồm thương mại điện tử, dịch vụ khách hàng, và kinh doanh toàn cầu. Ông cũng đã lãnh đạo các đội ngũ phát triển ở nhiều ngành bao gồm điện tử tiêu dùng, viễn thông, sản xuất ảnh và chăm sóc sức khỏe. Brian có bằng M.S. Khoa Học Máy Tính của trường University of Tulsa và bằng B.A. Lịch Sử của trường University of California, Los Angeles.