CSR
CÓ TRÁCH NHIỆM,
ĐÓNG GÓP TRỞ LẠI
Reed Exhibitions nhìn nhận tầm quan trọng của việc có trách nhiệm với tác động xã hội, đạo đức và môi trường của hoạt động kinh doanh của chúng tôi, và tầm quan trọng của việc đóng góp cho các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.
diversity
Supplier Diversity

We are passionate about entrepreneurship and helping businesses to thrive, we are equally passionate about being a responsible business.

We are committed to proactive engagement with suppliers to ensure our supply chain reflects the diversity of our communities. The Reed Exhibitions Supplier Diversity Programme has been launched to identify and qualify minority-owned and or operated suppliers and encourage diverse supplier inclusion in all our sourcing processes.

If you are a minority-owned, diverse business interested in working with us at Reed Exhibitions, please register below.

CSR
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi liên tục đánh giá thói quen và phương pháp làm việc của mình để triển khai các phương pháp thực hành thân thiện hơn với môi trường trên toàn thế giới. Các phương pháp này bao gồm mọi thứ từ việc giảm và tái chế rác thải trong các văn phòng của chúng tôi, đến việc tăng cường các gian hàng triển lãm thân thiện với môi trường, quản lý rác thải và bảo tồn năng lượng tại các sự kiện của chúng tôi.

wfes
NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi cam kết nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường trong các thị trường chúng tôi phục vụ và phát triển nội dung giáo dục đẳng cấp thế giới, nhấn mạnh các mối quan tâm môi trường và quảng bá các giải pháp bền vững.

f
HỖ TRỢ CÁC CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Trong năm, chương trình cộng đồng toàn cầu RE Cares của chúng tôi có sự tham gia của các đội ngũ của chúng tôi trong hoạt động gây quỹ và tình nguyện hỗ trợ các sáng kiến của cộng đồng địa phương.

Vào tháng 9 hàng năm, chúng tôi tổ chức Tháng RE Cares, với công ty mẹ của chúng tôi, RELX, để ghi nhận cam kết toàn cầu của chúng tôi về việc tạo ra tác động tích cực đến xã hội.

test
Our people

We want Reed Exhibitions, part of RELX, to be a great place to work, where our employees feel valued, have equal opportunities and pay equality, regardless of their gender, gender identity, national origin, race, ethnicity, religion, sexual orientation, age or disability status.