GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI
NƠI NHỮNG NGƯỜI GIỎI NHẤT KHÔNG BAO GIỜ NGỪNG HỌC HỎI
Chuyên môn và tham vọng đặt chúng tôi ở tuyến đầu trong ngành
Catwalk
HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi tồn tại để tập hợp mọi người thông qua những kinh nghiệm truyền cảm hứng được chia sẻ. Chúng tôi tạo ra không gian, môi trường và cơ hội cho khách hàng kết nối và xây dựng các mối quan hệ kinh doanh thành công.

ABOUT US
GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cam kết tạo ra những trải nghiệm khách hàng hoàn hảo và cung cấp những mối liên hệ, nội dung và cộng đồng sẽ mang tính cải cách đối với khách hàng của chúng tôi.

recares
TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi chịu trách nhiệm đối với cách hoạt động của mình và nắm bắt mọi cơ hội để thực hiện hành động tích cực thông qua các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tiến hành kinh doanh với tác động môi trường thấp nhất có thể.

Chúng tôi đóng góp trở lại cho các cộng đồng địa phương thông qua các sự kiện, nhân viên và văn phòng trên toàn thế giới của chúng tôi.

Our Board
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Đội ngũ quản lý của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm và đam mê về các sự kiện của chúng tôi. Quảng bá những nét đặc biệt của công ty, chú trọng khách hàng trong mọi hoạt động, trong toàn bộ Reed Exhibitions.

Umbrella
CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

Có thể lần về khởi nguồn của Reed Exhibitions từ năm 1966 và thông qua các hoạt động hợp tác, mua lại, sáp nhập và ra mắt, chúng tôi đã liên tục tăng trưởng và mở rộng vào các lãnh thổ mới trên toàn cầu

RELX
CƠ CẤU CÔNG TY

Chúng tôi là một phần của RELX, tập đoàn chúng tôi phục vụ khách hàng ở hơn 180 quốc gia, chúng tôi tuyển dụng trên 30.000 người và có văn phòng ở 40 quốc gia.