ริชาร์ด มอร์ติมอร์
ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการค้า
ริชาร์ด มอร์ติมอร์

Richard Mortimore เป็นผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการค้าของ Reed Exhibitions เขาได้เข้าร่วมงานกับ Reed Exhibitions UK ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม 2549 และรับผิดชอบงานด้านการพัฒนากลุ่มงานแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวและการประชุมทั่วโลก รวมถึงดูแลการดำเนินงานในแต่ละวันของกลุ่ม ในปี 2556 เขาได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธุรกิจในสหราชอาณาจักรและรับผิดชอบเพิ่มเติมในพื้นที่แอฟริกาใต้สะฮาราในปีต่อมา สำหรับบทบาทในปัจจุบันของเขา เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินการด้านกลยุทธ์การค้าระดับโลกของ RX ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทั้งผลักดันการสร้างรายได้ที่ส่งผลเป็นการเติบโตของธุรกิจในที่สุด.

ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชี Richard เคยดำรงบทบาทผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายระหว่างประเทศ ฝ่ายบริการและการตลาด EMEA ของ US Airways รวมถึงบทบาทอันหลากหลายในสายการบิน United Airlines และ Virgin Atlantic.