ริชาร์ด เลาเธอร์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลระดับโลก
ริชาร์ด เลาเธอร์

Richard เข้าร่วมงานกับ Reed Exhibitions ในเดือนเมษายน 2557 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลระดับโลก ก่อนหน้านี้ Richard ได้ทำงานกับ TomTom ซึ่งเขาเป็นผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลใน 35 ประเทศ Richard มีประวัติการทำงานที่แข็งแกร่งในการจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลให้กับธุรกิจระหว่างประเทศจำนวนมาก โดยเคยทำงานให้กับ TomTom, Nokia (Symbian), Dell Computers และ Oracle Corporation.