CSR
การแสดงความรับผิดชอบ การตอบแทนให้คืน
Reed Exhibitions ตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสังคม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจของเรา และการตอบแทนให้คืนแก่ชุมชนในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ
CSR
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เราประเมินพฤติกรรมและวิธีการทำงานของเราในทุกหนแห่งทั่วโลกอยู่ตลอดเวลาเพื่อใช้วิธีการปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงทุกการกระทำ ตั้งแต่การลดและการรีไซเคิลขยะในสำนักงานของเรา ไปจนถึงการส่งเสริมให้มีการสร้างบู๊ธแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และการอนุรักษ์พลังงานภายในงานของเรา

wfes
การเพิ่มความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในตลาดที่เราให้บริการ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเนื้อหาการศึกษาระดับโลกที่เน้นประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน

f
การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

ตลอดทั้งปี โครงการชุมชนระดับโลก RE Cares ของเราได้ให้ทีมงานของเราเข้าช่วยระดมทุนและเป็นอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มของชุมชนในท้องถิ่น

ในเดือนกันยายนของทุกปี เราจะจัดงาน RE Cares Month ร่วมกับ RELX ซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพื่อตระหนักถึงความมุ่งมั่นทั่วโลกของเราในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

test
ทีมงานของเรา

เราพยายามทำให้ รี้ด เอ็กซิบิชั่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ RELX เป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้ทีมงานทุกคนรู้สึกมีคุณค่า ได้รับโอกาสและค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการปิดกั้นความแตกต่างทางเพศสภาพ ชาติกำเนิด เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ อายุ หรือแม้แต่ความพิการ