Hero Image
Hero Title
Chia Sẻ Kinh Nghiệm
Find An Event Image
MCM Birmingham Comic Con
Find An Event
Statistics Text
7M annual visitors
500+ events
43 industry sectors
Bạn đang tìm kiếm cảm hứng, cơ hội kinh doanh mới và tăng cường mạng lưới của mình?

Hãy tham gia cùng trên 7 triệu chuyên gia tham dự các sự kiện của chúng tôi trên toàn cầu.

Tầm tiếp cận toàn cầu của chúng tôi, kết hợp với chuyên môn và kiến thức địa phương về các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ giúp chúng tôi đảm bảo các sự kiện phù hợp dành cho bạn và doanh nghiệp của bạn.

Statistics Image
ILTM
CTA Image
a
CTA Panels
Left of content
Image
M&O
Heading Text
Triển lãm tại một sự kiện
Right of content
Image
People walking all about
Heading Text
Sử dụng hiệu quả nhất buổi tham quan của bạn

Upcoming Events

Event Images
FASHION WORLD TOKYO [OCTOBER]
27th–29th October 2020
Location / Venue Title
Tổng quan
FASHION WORLD TOKYO is Japan’s largest comprehensive fashion trade show, which consists of 5 specialised fairs; fashion wear, bags, shoes, fashion jewellery and men’s fashion.
Event Images
International Optical Fair Tokyo (iOFT)
27th–29th October 2020
Location / Venue Title
Tổng quan
IOFT is Asia's leading trade show for the optical market and best gateway to the Japanese and Asian market. IOFT will be hosting seven special areas whose unique focuses shall help the buyers meet their goals in a one-stop focused shopping expedition.
Event Images
FASHION WORLD TOKYO [APRIL]
27th–29th October 2020
Location / Venue Title
Tổng quan
FASHION WORLD TOKYO is Japan’s largest comprehensive fashion trade show, which consists of 5 specialised fairs; fashion wear, bags, shoes, fashion jewellery and men’s fashion.
Event Images
SHOES EXPO TOKYO [APRIL]
27th–29th October 2020
Location / Venue Title
Tổng quan
TOKYO SHOES EXPO is Japan's LARGEST trade fair for all kinds of shoes and footwear such as heels, boots and leather shoes. The exhibition is held inside Japan's largest trade show for fashion industry, FASHION WORLD TOKYO. The show is the best platform to expand your business in one of the fashion-conscious markets, Japan.
Event Images
SHOES EXPO TOKYO [OCTOBER]
27th–29th October 2020
Location / Venue Title
Tổng quan
TOKYO SHOES EXPO is Japan's LARGEST trade show for all kinds of shoes and footwear such as heels, boots and leather shoes. The exhibition is held inside Japan's largest trade show for the fashion industry, FASHION WORLD TOKYO. The show is the best platform to expand your business in one of the fashion-conscious markets, Japan.
Event Images
TEXTILE TOKYO [APRIL]
27th–29th October 2020
Location / Venue Title
Tổng quan
TEXTILE TOKYO is a leading trade fair for all kinds of textiles, fabrics and materials. The exhibition is held inside Japan's largest trade show for fashion industry, FASHION WORLD TOKYO. The show is the best platform to expand your business in one of the fashion-conscious markets, Japan. 
Event Images
TEXTILE TOKYO [OCTOBER]
27th–29th October 2020
Location / Venue Title
Tổng quan
TEXTILE TOKYO is a leading trade show for all kinds of textiles, fabrics and materials. The exhibition is held with Japan's largest trade show for the fashion industry, FASHION WORLD TOKYO. The show is the best platform to expand your business in one of the fashion-conscious markets, Japan. 
Event Images
BAG EXPO TOKYO
27th–29th October 2020
Location / Venue Title
Tổng quan
TOKYO BAG EXPO is Japan's LARGEST trade show for all kinds of bags such as handbags, tote bags and business bags. The exhibition is held inside Japan's largest trade show for the fashion industry, FASHION WORLD TOKYO. The show is the best platform to expand your business in one of the fashion-conscious markets, Japan.
Event Images
FASHION WEAR EXPO TOKYO [OCTOBER]
27th–29th October 2020
Location / Venue Title
Tổng quan
TOKYO FASHION WEAR EXPO is Japan's leading trade show for all kinds of fashion wear such as women's wear, men's wear, baby/kids wear and fashion accessories. The exhibition is held inside Japan's largest trade show for the fashion industry, FASHION WORLD TOKYO. The show is the best platform to expand your business in one of the fashion-conscious markets, Japan.